ANBI
- Officiële naam: Stichting vrienden van de Sinterklaas activiteiten Zierikzee
- KvK 22058096
- RSIN nummer: 814638259.
- Postadres: Boezem 45, 4303 BC Zierikzee
- E-mailadres: info@sinterklaaszierikzee.nl
- Doelstelling volgens de statuten: De stichting heeft ten doel het verzorgen en organiseren van de intocht en activiteiten rond de sinterklaasviering in en rond Zierikzee, in de ruimste zin des woords.
- Bestuurssamenstelling, bestuur bestaat momenteel uit:

Anique Volkeri(voorzitter), Taco Meeles (penningmeester), Manon Torensma (secretaris) Bestuur ontvangt voor haar inspanningen geen vergoeding
Downloads
Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling
Beleidsplan Stichting Intocht Sinterklaas
Jaaroverzicht 2017
Publicatiebalans 2017